Petit Sàpiens

Il·lustracions per a la revista infantil Petit Sàpiens. Sàpiens Publicacions, 2019.

Ilustraciones para la revista infantil Petit Sapiens. Sàpiens Publicacions, 2019.

Illustrations for kids magazine Petit Sapiens. Sàpiens Publicacions, 2019.