Revista Namaka

«Namaka és una revista infantil, trepidant i una mica salvatge. Vol ser una experiència lúdica per al nen, fomentant la lectura i motivant-lo a desenvolupar la creativitat i els seus talents»

Més info: www.revistanamaka.com

«Namaka es una revista infantil, trepidante y un poco salvaje. Quiere ser una experiencia lúdica para el niño, fomentando la lectura y motivándole a desarrollar la creatividad y sus talentos»

Más info: www.revistanamaka.com

«Namaka is a thrilling and a little wild children magazine. It wants to be a ludic experience for the kids, promoting their reading habit and encouraging them to develop their creativity and talents»

More info: www.revistanamaka.com