Ramiro el boxeador

Aquesta és la historia d’en Ramir. Fill del Tigre de Clatellot de la Plana, net de la Busca-raons Escanyolida, besnet d’en Puny Veloç i rebesnet dels millors boxejadors i boxejadores de tots els temps.

Entrena molt durament per poder penjar el seu retrat al Mur dels Campions i veure que la família se sent orgullosa d’ell.

Però hi ha un petit problema: en Ramir no vol pegar a ningú.

Ramir el boxejador és el primer àlbum il·lustrat creat per Lirios Bou.

Un relat que convida als lectors a descobrir noves alternatives per resoldre conflictes, deixant de banda l’ús de la força.

Esta es la historia de en Ramiro. Hijo del Tigre de Benicolleja, nieto de la Flaca Pegona, bisnieto de Puño Veloz y tataranieto de los mejores boxeadores y boxeadoras de todos los tiempos. Entrena muy duro para poder colgar su retrato en el Muro de los Campeones y ver que la familia se siente orgullosa de él. Pero hay un pequeño problema: Ramiro no quiere pegar a nadie. 

Ramiro el boxeador es el primer álbum ilustrado creado por Lirios Bou. 

Un relato que invita a los lectores a descubrir nuevas alternativas para la solución de conflictos, dejando de lado el uso de la fuerza.

This is the story of Ramiro. Son of Benicolleja’s Tiger, grandson of Skinny Puncher, great-grandson of Speedy Fist and great-great-grandson of the best boxers ever. He trains very hard in order to see his portrait hanged in the Champion’s Wall and make his family proud. But he has a little problem: Ramiro doesn’t want to hit anybody.

Ramiro el boxeador is Lirios Bou’s first album. 
A story that invites young readers to solve their problems without using the violence.