entre el taüt i la maleta

miscelánea
entre el taüt i la maleta

“Una persona refugiada no ho és per decisió pròpia. En la majoria dels casos són persones com tu i com jo, però que han hagut de triar entre un taüt i una maleta (…) Moltes són víctimes de tracta o de conflictes armats. Han perdut tot excepte la dignitat”

Refugi il·lustrat. Entre el taüt i la maleta.

APIV, 2016

“Una persona refugiada no lo es por decisión propia. En la mayoría de los casos son personas como tú y como yo que han tenido que elegir entre un ataúd y una maleta (…) Muchas son víctimas de trata o de conflictos armados. Han perdido todo excepto la dignidad”

Refugio ilustrado. Entre el ataúd y la maleta.

APIV, 2016

“A person isn’t a refugee willingly. Most of times they are people like you and me, who had to choose between a coffin and a suitcase (…). Many of them are victims of human trafficking or armed conflicts. They have lost everything except dignity”

Illustrated refuge. Betweet the coffin and the suitcase.

APIV, 2016