ARCTIC

Projecte personal inèdit sobre les devastadores conseqüències de l’escalfament global.

2015

Proyecto personal inédito sobre las devastadoras consecuencias del calentamiento global.

2015

Inedit personal project about the devastating consequences of global warming.

2015