12 gestos (Verne)

«12 gestos per a utilitzar menys plàstics en 2020»

Col·laboració per a la revista digital Verne (El País)

«12 gestos para utilizar menos plásticos en 2020»

Colaboración para la revista digital Verne (El País)

«12 tips for using less plastic in 2020»

Collaboration for digital magazine Verne (El País)